preskoči na sadržaj
Javni pozivi

Obavijest o izabranim ponudama turističkih agencija za organizaciju izvanučioničke nastave maturalnog putovanja sedmih razreda prema Obrascu poziva broj 14_1

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnijih ponude sastalo se na javnom otvaranju ponuda 19.10.2018.g. s početkom u 18.00 sati. Na javni poziv, objavu broj 14, pristiglo je pet ponuda od kojih tri udovoljavaju uvjetima obrasca poziva i to od agencija Spektar putovanja, TrakostyanTours i Taubektours te će se one predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku. Roditeljski sastanak održat će se u srijedu, 24.10.2018. g. s početkom u 17:30 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 22. 10. 2018. 07:52

Obavijest o izabranim ponudama turističkih agencija za organizaciju izvanučioničke nastave "Škola u prirodi" četvrtih razreda prema Obrascu poziva broj 15_1

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnijih ponude sastalo se na javnom otvaranju ponuda 19.10.2018.g. s početkom u 17.00 sati. Na javni poziv, objavu broj 15, pristigle su četiri ponude od kojih dvije udovoljavaju uvjetima obrasca poziva i to od agencija Spektar putovanja i TrakostyanTours te će se one predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku. Roditeljski sastanak održat će se u srijedu, 24.10.2018. g. s početkom u 17:00 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 22. 10. 2018. 07:48

Poništenje i ponovna objava Javnog poziva turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Škola u prirodi u školskoj godini 2018./2019.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_15_1

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 3. 10. 2018. 07:08

Poništenje i ponovna objava Javnog poziva turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje u školskoj godini 2018./2019.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:


Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_14_1

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 3. 10. 2018. 07:05

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Škola u prirodi u školskoj godini 2018./2019.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:


Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_15

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 1. 10. 2018. 09:12

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje u školskoj godini 2018./2019.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:


Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_14

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 1. 10. 2018. 08:00

Obavijest o izabranoj ponudi turističke agencije za organizaciju izvanučioničke nastave "Škola u prirodi" četvrtih razreda

U srijedu 8.11.2017. godine održana je zajednički roditeljski sastanak svih roditelja učenika četvrtih razreda u prostorijama OŠ Vinica s početkom u 17.00 sati. Roditeljskom sastanku nazočili su predstavnici turističkih agencija: Galileo  travel iz Varaždina, Spektar putovanja iz Zagreba i Varaždin - tours iz Varaždina. Svaki je predstavnik prezentirao svoj turistički aranžman prema javnom pozivu. Nakon prezentacija roditelji su pristupili tajnom glasanju te je rezultat glasanja bio 27 glasa za ponudu turističke agencije Varaždin - tours i 2 glas za turističku agenciju Galileo travel. Odlukom roditelja zaključeno je da izvanučioničku nastavu "Škola u prirodi – ZADAR" u terminu od4.6.do8.6.2018. bude realizirana prema ponudi turističke agencije Varaždin - tours iz Varaždina

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 9. 11. 2017. 12:07

Obavijest o odabranim ponudama za višednevnu izvanučioničku nastavu "Škola u prirodi" - ponuda broj 12

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, na javnom otvaranju ponuda 30.10.2017. g. s početkom u 15.30 sati odabralo je tri (3) najpovoljnije ponude pristigle na javni poziv za izvanučioničku nastavu "Škola u prirodi", prema javnom pozivu - objavi broj  12.  Povjerenstvo je odabralo sljedeće turističke agencije: Galileo travel, Spektar putovanja i Varaždin-tours koje će predstaviti svoje ponude roditeljima na zajedničkom roditeljskom sastanku 8.11.2017. s početkom u 17.00 sati. Predstavljene i prezentirane ponude razmatrat će se na roditeljskom sastanku te će roditelji donjeti konačnu odluku.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 31. 10. 2017. 08:15

Obavijest o odabranim ponudama za višednevnu izvanučioničku nastavu (maturalno putovanje) - ponuda broj 13

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude sastalo se na javnom otvaranju ponuda 26.10.2017. g. s početkom u 17.00 sati. Na javni poziv, objavu broj 13, pristigle su dvije ponude od kojih je samo jedna udovoljavala uvjetima obrasca poziva i to od agencije Varaždin-tours te će se ona predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku. Roditeljski sastanak održat će se 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 30. 10. 2017. 08:17

Novi termin otvaranja ponuda za višednevnu izvanučioničku nastavu - Škola u prirodi

Novi termin otvaranja ponuda za višednevnu izvanučioničku nastavu - Škola u prirodi je 30.10.2017. u 15:30 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 26. 10. 2017. 17:42

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_13

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 18. 10. 2017. 11:00

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Škola u prirodi

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_12

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 18. 10. 2017. 09:31

Obavijest o poništenju odabrane ponude

S obzirom da odabrana agencija nije u mogućnosti potvrditi smještaj, iako je u trenutku izrade ponude dobila ponuđeni smještaj i cijenu te je takvu ponudu i dostavila na natječaj, a nakon više naknadnih pokušaja da stupi u kontakt sa smještajem nije to uspjela, odabrana ponuda je nevažeća.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 17. 10. 2017. 10:24

Obavijest o odabiru ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje u školskoj godini 2017./2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za maturalno putovanje na javnom otvaranju ponuda, održanom 10.10.2017. s početkom u 17 sati, odabralo je ponudu turističke agencije Galileo Travel za provedbu višednevne izvanučioničke nastave - maturalna ekskurzija (prema objavljenom javnom pozivu - ponuda br. 11).

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 11. 10. 2017. 09:19

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje u školskoj godini 2017./2018.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu: OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_11

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 26. 9. 2017. 10:32

Obavijest o izabranoj ponudi turističke agencije za organozaciju izvanučioničke nastave "Škola u prirodi" četvrtih razreda

U četvrtak 17.11. 2016 godine održana je zajednički roditeljski sastanak svih roditelja učenika četvrtih razreda u prostorijama OŠ Vinica s početkom u 17.00 sati. Roditeljskom sastanku nazočili su predstavnici turističkih agencija: Taubek - tours iz Ivanca, Varaždin- tours iz Varaždina dok se predstavnici Spektar putovanja iz Zagreba nisu odazvali. Svaki je predstavnik prezentirao svoj turistički aranžman, a ponudu Spektar putovanja pročitala je učiteljica Sanja Hudek. Nakon prezentacija roditelji su pristupili se tajnom glasanju te je rezultat glasanja bio 34 glasa za ponudu turističke agencije Varaždin - tours i 1 glas za turističku agenciju Taubek - tours.

Odlukom roditelja je zaključeno da izvanučioničku nastavu "Škola u prirodi - Biograd na Moru" bude realizirana prema ponudi turističke agencije Varaždin - tours iz Varaždina.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško Ljiljana Pavlović  datum: 19. 11. 2016. 14:49

Obavijest o odabranim ponudama za višednevnu izvanučioničku nastavu "Škola u Prirodi"

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, na javnom otvaranju ponuda 11.11.2016. godine s početkom u 17.00 sati odabralo je tri najpovoljnije ponude pristigle na javni poziv za izvanučioničku nastavu “Škola u prirodi”, prema javnom pozivu -  objavi br. 10. Povjerenstvo je odabralo tri turističke agencije: Taubek – tours, Spektar putovanja i Varaždin - tours koje će predstaviti svoje ponude roditeljima na zajedničkom roditeljskom sastanku 17.11.2016. godine s početkom u 17.00 sati. Predstavljene i prezentirane ponude razmatrat će se na roditeljskom sastanku te će roditelji donijeti konačnu odluku. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško Ljiljana Pavlović  datum: 15. 11. 2016. 13:20

Obavijest o odabranim ponudama za višednevnu izvanučioničku nastavu - maturalna ekskurzija

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na javnom otvaranju ponuda, održanom 25.10.2016. s početkom u 17 sati, odabralo je tri ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave (prema objavljenom javnom pozivu - ponuda br. 9) koje će se predstaviti i razmatrati na roditeljskom sastanku te će se tada donijeti odluka o najprihvatljivijoj ponudi. Odabrane su ponude sljedećih turističkih agencija: TAUBEK TOURS, KONCEPT PUTOVANJA i VARAŽDIN TOURS. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 26. 10. 2016. 10:58

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - Škola u prirodi u školskoj godini 2016./2017.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu:

OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_10

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 25. 10. 2016. 09:17

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - maturalno putovanje u školskoj godini 2016./2017.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu na adresu:

OŠ Vinica, Marčan, Vinička 10, 42207 Vinica u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj«

Priloženi dokumenti:

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave_9

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Jambriško  datum: 3. 10. 2016. 15:39
» Arhiva naših vijesti    
 


Točno vrijeme

Projekti EU

Korisne informacije

Natjecanja


Prehrana

Brošura za roditelje


Upisi u srednju

Korisni linkovi
Korisne stranice

Tražilice i Webmail

Svijet oko nas

Prosvjeta
 • MZOS
 • AZOO
 • HUUZ


Mudre izreke i citati

Najsretniji je onaj čovjek
koji je učinio sretnima
najviše drugih ljudi.


 


TražilicaAnketa
Koje ti je najljepše godišnje doba?


Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Forum
preskoči na navigaciju